Vormingen voor profs

Voor iedereen die personen met een beperking ondersteunt. Iedereen is uitgenodigd, professional of niet.

Via vormingen voor profs willen we deelnemers ondersteunen in het sterker ontwikkelen van hun talenten, vaardigheden en visie op samenleven met personen met een beperking. Kennis- en ervaringsuitwisseling, creatieve ontmoeting en innovatie zijn belangrijke uitgangspunten.

Deze vormingen worden gegeven door experten in een bepaald vakgebied of de eigen educatieve medewerkers. Sommige vormingen zijn bedoeld om in duo te volgen, zowel de persoon met een beperking als de ondersteuner worden dan verwacht.